Title: Historie Chlumčanských keramických závodů
Other Titles: History of Ceramic plants in Chlumčany
Authors: Kočíncová, Aneta
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41435
Keywords: chlumčany;chlumčanské keramické závody;lasselsberger;kaolin;kaolinový důl;těžba kaolinu;keramika
Keywords in different language: chlumčany;ceramic plants of chlumčany;lasselsberger;kaolin;kaolin mine;kaolin mining;ceramics
Abstract: Bakalářská práce se zabývá historií a vývojem Chlumčanských keramických závodů, jež se specializují na těžbu, úpravu a zpracování kaolinu a na výrobu keramických dlažeb a obkladů. Práce seznamuje obecně o kaolinu jako o hornině, jaké jsou jeho vlastnosti, využití, jak probíhá jeho těžba a další zpracování. Také informuje o lokalitě a charakteristice chlumčanského těžebního prostoru. Následně práce mapuje vývoj chlumčanských keramických závodů od počátků těžby v roce 1873 a vzniku první plavírny kaolinu až po současnost.
Abstract in different language: This bachelor's thesis pursue about history and development of Ceramic plants of Chlumčany, which specializes in mining, treatment and processing of kaolin and on production ceramic floor tiling and wall tiling. Thesis in general acquaint with kaolin as about a rock, what are its properties, utilization, how its mining works and other treatment. Also informs about locality and characteristic mining area in Chlumčany. Then the thesis maps the development of Ceramic plants of Chlumčany since year 1873 and the establishment of first plant on floated kaolin up to the present days.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Kocincova V.pdfPosudek vedoucího práce517,58 kBAdobe PDFView/Open
Kocincova O.pdfPosudek oponenta práce94,5 kBAdobe PDFView/Open
Kocincova P.pdfPrůběh obhajoby práce28,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41435

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.