Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKozák, Pavel
dc.date.accepted2020-8-31
dc.date.accessioned2020-11-10T00:36:31Z-
dc.date.available2019-5-20
dc.date.available2020-11-10T00:36:31Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-30
dc.identifier81294
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41436
dc.description.abstractBakalářská práce Kostel Nejsvětějšího jména Ježíš zvaný Kostel U Ježíška zpracovává historii a stavební úpravy výjimečné plzeňské chráněné nemovité kulturní památky kostela U Ježíška a dále se věnuje osobnostem spojeným s touto stavbou. Práce je rozčleněna do několika částí. Nejprve je chronologicky zpracována historie stavby a informace o osobnostech spojených s jejími přestavbami, v dalších částech jsou zachyceny údaje o významném mobiliáři a výzdobě stavby a o sakrálních stavbách stejného zasvěcení. Závěrečná část je věnována významu této pamětihodnosti v životě Plzeňanů.cs
dc.format97 s. (150 371 znaků)
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectkostel u ježíškacs
dc.subjectkostel nejsvětějšího jména ježíšcs
dc.subjectgotikacs
dc.subjectbarokocs
dc.subjectrokokocs
dc.subjectklasicismuscs
dc.subjectpetr pavel helffercs
dc.subjectmatěj deblercs
dc.subjectjakub vilém seitzcs
dc.subjectpernerovécs
dc.subjectpetr pavel pernercs
dc.subjectjan divíšekcs
dc.subjectzvonařics
dc.subjectmatěj ondřej kondelcs
dc.subjectfrantišek julius luxcs
dc.subjectanton barthcs
dc.subjectladislav lábekcs
dc.subjecthanuš zápalcs
dc.subjectkarel jíšacs
dc.subjectjan soukupcs
dc.subjectpověstics
dc.subjectlábkův pošumavský betlémcs
dc.subjectvarhany.cs
dc.titleKostel Nejsvětějšího jména Ježíš zvaný Kostel U Ježíškacs
dc.title.alternativeChurch Of The Most Holy Name Jesus Called The Church Of Baby Jesusen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedBachelor's thesis The Church of The Blessed Name of Jesus, known as The Church U Ježíška, aims to outline the history and the structural alterations of the cultural extraordinary immovable protected landmark of The Church U Ježíška in Pilsen. It also encompasses the historical figures linked to the building. This thesis is divided into several parts. Firstly, it chronicles the church's history and presents information about the characters related to the church's reconstruction through time. The following sections provide data on the noteworthy furniture and the church's interior ornamentation, as well as describe other sacral buildings of the same consecration. The final segment is dedicated to this church's significance in the lives of the people of Pilsen.en
dc.subject.translatedthe church u ježíškaen
dc.subject.translatedthe church of the blessed name of jesusen
dc.subject.translatedgothic styleen
dc.subject.translatedrococoen
dc.subject.translatedbaroqueen
dc.subject.translatedclassicismen
dc.subject.translatedpetr pavel helfferen
dc.subject.translatedmatěj debleren
dc.subject.translatedjakub vilém seitzen
dc.subject.translatedthe pernersen
dc.subject.translatedpetr pavel perneren
dc.subject.translatedjan divíšeken
dc.subject.translatedcampanologistsen
dc.subject.translatedmatěj ondřej kondelen
dc.subject.translatedfrantišek julius luxen
dc.subject.translatedanton barthen
dc.subject.translatedladislav lábeken
dc.subject.translatedhanuš zápalen
dc.subject.translatedkarel jíšaen
dc.subject.translatedjan soukupen
dc.subject.translatedsuperstitionsen
dc.subject.translatedlábek's christmas crib of the bohemian foresten
dc.subject.translatedthe organ.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU_FPE_KHI_Kozak_Pavel_BP_Kostel_U_Jeziska.pdfPlný text práce6 MBAdobe PDFView/Open
Kozak V.pdfPosudek vedoucího práce131,04 kBAdobe PDFView/Open
Kozak O.pdfPosudek oponenta práce95,74 kBAdobe PDFView/Open
Kozak P.pdfPrůběh obhajoby práce33,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.