Title: Kraslicko po roce 1945
Other Titles: Region of Kraslice after 1945
Authors: Lorenc, Marcel
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41437
Keywords: kraslicko;kraslice;odsun;česko-německá problematika;osvobození;dosídlování;rok 1968
Keywords in different language: kraslicko;kraslice;transfer;czech-german national issues;liberation;migration;the year 1968
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o historickém vývoji oblasti Kraslicka po roce 1945 až do roku 1968. Práce si klade za cíl představit život na tomto území v tehdejší době co nejdůkladněji, a proto se zabývá česko-německou problematikou, odsuny německého obyvatelstva, osvobozením Kraslicka americkou armádou a následným historickým vývojem po roce 1945. Důležitou součástí práce jsou rozhovory s pamětníky, o které jsou doplněny některé z kapitol.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the historical development of the Kraslicko area from 1945 to 1968. The thesis tries to describe life in this area as correctly as possible and therefore contains Czech-German national issues, transfer of the German population, the liberation of Kraslicko by the US military, and the historical development after 1945. An important part of the work are interviews with witnesses, which are shown in some of the chapters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lorenc.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Lorenc V.pdfPosudek vedoucího práce494,09 kBAdobe PDFView/Open
Lorenc O.pdfPosudek oponenta práce101,68 kBAdobe PDFView/Open
Lorenc P.pdfPrůběh obhajoby práce29,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.