Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorSyřínková, Eliška
dc.date.accepted2020-9-1
dc.date.accessioned2020-11-10T00:36:32Z-
dc.date.available2019-6-10
dc.date.available2020-11-10T00:36:32Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-30
dc.identifier81313
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41440
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je shrnout a přiblížit vývoj české kinematografie v letech 1937-1945, přičemž uvedené roky představují důležité předěly nejen v politických dějinách Československa, ale též československého filmu. Bakalářská práce se věnuje české kinematografii v náležitém politickém a kulturním kontextu, nejvýraznějším filmům uvedeného období, jejich tematické analýze a důležitým osobnostem, které jsou spojené s českým filmem v uvedeném období.cs
dc.format103 s./XXII s.cs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectčeská kinematografiecs
dc.subjectprotektorát čechy a moravacs
dc.subjectfilmcs
dc.subjectčeskoslovenskocs
dc.subjectkinematografiecs
dc.titleČeská kinematografie v letech 1937 - 1945cs
dc.title.alternativeCzech Cinematography 1937 - 1945en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of the Bachelor thesis is to resume and introduce the developement of the Czech cinematography from 1937 to 1945. The mentioned years represent important devises in the political history of Czechoslovakia as well as in Czechoslovak film. The thesis is devoted to the Czech cinematography in the adequat political and cultural context, the most distinctive films of the mentioned period, their thematic analysis and important personalities who are involved in the Czech film in the given time.en
dc.subject.translatedczech cinematographyen
dc.subject.translatedprotectorate of bohemia and moraviaen
dc.subject.translatedfilmen
dc.subject.translatedczechoslovakiaen
dc.subject.translatedcinematographyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceska kinematografie v letech 1937 - 1945.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
Syrinkova V.pdfPosudek vedoucího práce104,99 kBAdobe PDFView/Open
Syrinkova O.pdfPosudek oponenta práce487,37 kBAdobe PDFView/Open
Syrinkova P.pdfPrůběh obhajoby práce29,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.