Title: Vývoj politického dění na Karlovarsku 1918 - 1938
Other Titles: Development of political events in Carlsbad 1918 - 1938
Authors: Prachař, David
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41444
Keywords: karlovarsko;politické strany;němci;češi;konrad henlein;aktivistické a negativistické strany
Keywords in different language: karlovarsko;political parties;germans;czechs;konrad henlein;activist and negativist parties
Abstract: Předmětem zkoumání této bakalářské práce je analýza politického vývoje na Karlovarsku v letech 1918-1938. V bakalářské práci je zpracována hospodářská a politická situace na Karlovarsku v letech 1918-1938, aktivistické a negativistické politické strany, které na Karlovarsku působily a v neposlední řadě politický a kulturní život české menšiny. Bakalářská práce pak popisuje, jak velmi špatná životní úroveň obyvatelstva Karlovarska, umocněna národnostními problémy s nejpočetnější národnostní menšinou Němců, se pozvolna stává hnacím motorem Henleinovy propagandy.
Abstract in different language: The subject of my bachelor thesis is to analyze political development in the Carlsbad region between 1918 and 1938. The thesis deals with the economic and political situation in the Carlsbad region between 1918 and 1938, also with activist and negativist political parties which worked there and last but not least political and social life of the Czech minority. It also describes how poor was the living standard and the citizens who lived in Carlsbad region had - it was amplified by the nationality problems based on the problematic living side by side with the most numerous national minority of Germans. That situation became the main force of Henlein's propaganda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Prachar V.pdfPosudek vedoucího práce518,64 kBAdobe PDFView/Open
Prachar O.pdfPosudek oponenta práce98,54 kBAdobe PDFView/Open
Prachar P.pdfPrůběh obhajoby práce34,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41444

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.