Title: Prediktivní řízení toku elektrické energie v domácnosti s elektromobilem
Other Titles: Predictive control of electric power flow in household with electric car
Authors: Blohmann, Tomáš
Advisor: Balda Pavel, Ing. Ph.D.
Referee: Štětina Milan, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41528
Keywords: návrh řízení;predikce;matematický model;elektromobil v síti;fotovoltaická elektrárna;simulace;optimalizace nákladů;bateriové úložiště;chytrá domácnost
Keywords in different language: control design;prediction;mathematical model;vehicle to grid;photovoltaic power plant;simulation;cost optimization;battery storage;smart home
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízením toku elektrické energie v domácnosti s elektromobilem. Současně probíhá i odvození stavového modelu systému a vytvoření modelu v programu Matlab-Simulink. Ten je následně využíván k testování navrženého řízení. Řízení systému využívá predikci osvitu založenou na předpovědi počasí a predikci odběru domácnosti. Návrhový proces probíhá ve třech fázích a to nejprve kompletní realizací v programu Simulink, následným přenesením řídicí části do programu REXYGEN a nakonec oddělením a provozováním řídicí části na samostatném mikropočítači Raspberry PI s nadstavbou Monarco HAT připraveném k využití v praxi.
Abstract in different language: This master thesis deals with the design of electric power flow in a household with an electric car. At the same time the state space model of the system is derived and the model in the Matlab-Simulink is created. This model is later used for control system testing. Control system uses exposure prediction based on weather forecast and household consumption prediction. There are three phases in a design process. First, whole model is created in the Simulink. Then control part of the system is moved to the REXYGEN. In the last step control part is separated and operated on a Raspberry PI microcomputer with Monarco HAT. This configuration is ready to use with real components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_TomasBlohmann.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
blohmann-v.pdfPosudek vedoucího práce755,66 kBAdobe PDFView/Open
blohmann-o.pdfPosudek oponenta práce673,1 kBAdobe PDFView/Open
blohmann-p.pdfPrůběh obhajoby práce335,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.