Title: Odhad polohy vlaku s využitím mapy
Other Titles: Map-based Train Positioning
Authors: Fricová, Simona
Advisor: Straka Ondřej, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Flídr Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41532
Keywords: odhad stavu;filtrace;lokalizace;přiřazení na mapu
Keywords in different language: state estimation;filtration;localization;map matching
Abstract: Tématem této práce je analýza a testování tří vybraných estimačních metod pro dynamický odhad polohy vlaku za použití databáze tratě a senzorů, které jsou již většinou součástí vybavení vlaku. Výsledkem těchto metod je určení bodu či úseku na mapě trati, jenž je podle definovaného kritéria optimálním obrazem naměřené polohy. Zvoleny byly metody, které mají potenciální využití v automatizaci železniční dopravy pro dosažení nezávislosti na lokálním systému určování polohy. Analyzované metody jsou implementovány a testovány na simulovaných datech v prostředí MATLAB. Výsledky simulací jsou diskutovány spolu s návrhy na vylepšení nebo vymezením podmínek pro jejich využití.
Abstract in different language: The thesis topic is the analysis and testing of three chosen methods for the train position dynamic estimation with the usage of track database and sensors, that are usually a part of the standard train equipment. The result of these methods is matching of the measured position to the track database according to a chosen criterion. The chosen methods have the potential utilization in the automation of rail transportation for achieving independence on a local positioning system. The analyzed methods are implemented and tested on simulated data in MATLAB. The simulation results are discussed together with the proposed improvements and delimitation of the usage area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SFricovaDP.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
fricova-v.pdfPosudek vedoucího práce675,78 kBAdobe PDFView/Open
fricova-o.pdfPosudek oponenta práce894,58 kBAdobe PDFView/Open
fricova-p.pdfPrůběh obhajoby práce460,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41532

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.