Title: Možnosti parametrizace a její praktické aplikace při tvorbě programu pro obrábění klíčové součásti kluzného ložiska
Other Titles: Parametrization options and its practical application while creating a machining program for a key part of a plain bearing
Authors: Bulín, Petr
Advisor: Milsimerová Aneta, Ing. Ph.D.
Referee: Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41600
Keywords: parametrizace;solidworks;hsm works;technologie;kluzné ložisko;segment;gtw bearings;konfigurace
Keywords in different language: parametrization;solidworks;hsm works;technology;machining;plain bearing;axial tilting pad;gtw bearings;configuration
Abstract: Diplomová práce se zabývá možnostmi parametrizace segmentu kluzného ložiska v softwaru SolidWorks a použitím takto parametrizovaného dílu při tvorbě obráběcího programu v softwaru HSM Works. Přínosem práce je zefektivnění práce CNC programátora. Cílem je vytvořit parametrizovaný model tento model použít při tvorbě obráběcího programu.
Abstract in different language: Diploma thesis is about parametrization options in software SolidWorks. The subject of parametrization is the axial tilting pad which is part of a plain bearing. And this thesis is about using this parametrization while creating a machining program in software HSM Works. This thesis should improve efficiency of CNC programmer because the output of this work is parametrized CAD model which is used while creating a machining program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oponentni posudek DP Bulin.pdfPosudek oponenta práce442,31 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Bulin.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
DP - Bulin Petr.pdfPlný text práce7,37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rozhodnuti o zverejneni kvalifikacni prace_Bulin.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP723,65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Prubeh obhajoby Bulin.PDFPrůběh obhajoby práce530,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.