Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTitěra, Pavel
dc.contributor.refereeDaňo Zdeněk, Ing.
dc.date.accepted2020-8-21
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:50Z-
dc.date.available2019-9-23
dc.date.available2020-11-10T00:37:50Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-27
dc.identifier83169
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41613
dc.description.abstractDiplomová práce přináší v teoretické části nejprve pohled na údržbu jako celek a jejími možnostmi řešení v praxi. Na základě těchto poznatků dále popisuje v praktické části návrh na optimalizaci údržby v průmyslovém podniku, tím že analyzuje její systematiku a náklady, navrhuje členění strojů a prací do kategorizací, mění autonomní údržbu a systém sledování spotřeby náhradních dílů a navrhuje podpůrný informační software.cs
dc.format92 s. (102 401 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúdržbacs
dc.subjectnáhradní dílycs
dc.subjecttpmcs
dc.subjectoeecs
dc.subjectinformační systémcs
dc.titleZavedení systému údržby ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativeImplementation of the system maintenance in a manufacturing companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn the theoretical part, the diploma thesis first brings a view of maintenance as a whole and its possible solutions in practice. Based on these findings, it also describes in the practical part a proposal to optimize maintenance in an industrial enterprise, by analyzing its system and costs, proposing categorization of machines and work, changing autonomous maintenance and spare parts consumption monitoring system and design supporting information software.en
dc.subject.translatedmaintenanceen
dc.subject.translatedspare partsen
dc.subject.translatedtpmen
dc.subject.translatedoeeen
dc.subject.translatedinformation systemen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2020_Titera_S18N0036K.pdfPlný text práce36,49 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Titera.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Titera.pdfPosudek oponenta práce182,7 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Titera21082020123135.pdfPrůběh obhajoby práce421,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.