Title: Možnosti zpracování kovových materiálů na zařízení HDQT-R 30-12
Authors: Peković, Michal
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hájek Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41643
Keywords: kosé válcování;tříválcová stolice;numerické simulace;kruhové polotovary;ocel
Keywords in different language: skew rolling;three high;fem simulations;round products;steel
Abstract: Diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování kovových materiálů s pomocí zařízení pro kosé válcování kruhových tyčí. Experimentální program byl zacílen na vytvoření a analýzu numerických simulací tohoto způsobu válcování s využitím geometrie zařízení HDQT-R 30-12 pro tyče, trubky, a spojení tyčí a trubek. Tyto simulované procesy byly následně provedeny také v reálném experimentu na zařízení. Poslední částí této práce je analýza experimentálních vývalků z hlediska geometrie, makrostruktury a v případě válcování spojení tyče a trubky také mikrostruktury.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the possibilities of processing of metallic materials with the use of the device for round bars rolling. The experimental program was aimed at creating and analysing numerical simulations of this rolling method for bars, tubes and its connections with using the geometry of the HDQT-R 30-12 device. The simulated processes were also performed in a real experiment on the device. The last part of this work is the analysis of the rolled products in terms of geometry, macrostructure and in case of rolled connection of rod and tube also microstructure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Pekovic.pdfPlný text práce20,4 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_9_Hodnoceni oponenta DP.pdfPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DP-Pekovic.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Michal PEKOVIC.pdfPrůběh obhajoby práce3,61 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.