Title: Optimalizace parametrů stabilizačního žíhání na oceli 08Ch18N10T
Authors: Janda, Tomáš
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Malina Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41649
Keywords: 08ch18n10t; aisi 321; stabilizační žíhání; precipitace; mikrostruktura; mechanické vlastnosti.
Keywords in different language: 08ch18n10t; aisi 321; stabilization annealing; precipitation; microstructure; mechanical properties.
Abstract: Práce se zabývá stabilizačním žíháním austenitické oceli 08CH18N10T. Tato ocel je určena k výrobě dílů pro primární okruh jaderného reaktoru, z čehož vyplývají zvýšené požadavky především na mez kluzu při 350 °C. Požadovaných hodnot je dosahováno mimo jiné precipitačním zpevněním. Práce zahrnuje tepelné zpracování materiálu, tj. rozpouštěcí žíhání a stabilizaci v rozsahu teplot 720 °C až 900 °C, mikrostrukturní rozbory pomocí SM, SEM a TEM a zkoušky tahem při pokojové teplotě a 350°C. Cílem je popis dějů probíhajících během tepelného zpracování a případně náhrada současného režimu zpracování používaného ve výrobě.
Abstract in different language: The work deals with the stabilization annealing of austenitic steel 08CH18N10T. Parts for the primary circuit of a nuclear reactor are produced of this steel; therefore increased yield strength at 350 ° C is necessary. The required values are achieved, inter alia, by precipitation hardening. The work includes heat treatment of the material, i.e. solution and stabilization annealing in the temperature range from 720 ° C to 900 °C, microstructural analyses using SM, SEM and TEM and tensile tests at room temperature and 350 ° C. The aim is to describe the processes taking place during the heat treatment and, if necessary, to replace the current processing regime used in production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Janda_final.pdfPlný text práce25,23 MBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DP-Janda.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni oponenta DP - Bc. Tomas Janda 3..pdfPosudek oponenta práce4,4 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Tomas JANDA.pdfPrůběh obhajoby práce3,88 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.