Title: Využití dilatometrie při TZ vysoce pevných ocelí.
Authors: Volkmannová, Julie
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Tichá Iveta, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41650
Keywords: dilatometrická analýza;mikrostrukturní analýza;trip oceli;ira diagram;fázové transformace
Keywords in different language: dilatometry analysis;microstructural analysis trip steel;ttt diagrams;phase transformations
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá využitím dilatometrie pro vývoj tepelného zpracování nových experimentálních vysoce pevných ocelí, který mají v současné době velký potenciál využití v automobilovém průmyslu. Dilatometrická analýza byla v této práci provedena na experimentálních vysoce pevných ocelí typu TRIP (transformačně indukovaná plasticita) legovaných Mn a Si a mikrolegovaných Nb, Ti a Mo. Těchto analýz se potom využívá k přesné optimalizaci důležité multifázové mikrostruktury materiálu. Navržený experiment obsahoval izotermické prodlevy při teplotách 425 - 650 °C. Zkoumal se rozdíl v mikrostruktuře a tvrdosti materiálu. Tyto experimentální analýzy byly porovnány se softwarově vypočítanými IRA diagramy.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the use of dilatometry for the development of heat treatment of the new experimental high-strength steels, which currently have great potential for use in the automotive industry. Dilatometric analysis was performed in this work on experimental high-strength steels of TRIP (transformation-induced plasticity) type alloyed with Mn and Si and microalloyed with Nb, Ti and Mo. These analyzes are then used to accurately optimize the important multiphase microstructure of the material. The proposed experiment contained isothermal delays at temperatures of 425 - 650 °C. The difference in the microstructure and hardness of the material was investigated. These experimental analyzes were compared with software-calculated TTT diagrams.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkmannova_DP.pdfPlný text práce7,95 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni oponenta DP - Julie Volkmannova_2.pdfPosudek oponenta práce107,51 kBAdobe PDFView/Open
7D 2018_7_Hodnoceni DP-Volkmannova.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Julie VOLKMANNOVA.pdfPrůběh obhajoby práce3,81 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41650

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.