Title: Porézní častice jako nosiče pro katalytické nanomateriály.
Authors: Hervert, Tomáš
Advisor: Kovářík Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Duchek Petr, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41651
Keywords: hlinitokřemičité materiály;porézní materiály;katalytické nanomateriály;fotokatalýza
Keywords in different language: aluminosilicate materials;porous materials;catalytic nanomaterials;photocatalysis
Abstract: Cílem této práce je optimalizace podmínek přípravy plovoucích nosičů katalytických nanomateriálů pro degradaci organických sloučenin. Výsledné produkty jsou charakterizovány pomocí různých analytických metod. Po pokrytí porézních struktur fotokatalytickými nanočásticemi na bázi nanočástic uhlíku a sulfidu železnatého je pomocí UV spektrometrie měřena fotokatalytická aktivita a míra sorpce organických sloučenin na příkladu methylenové modři.
Abstract in different language: The aim of this work is to optimize the conditions of the preparation of floating supports of catalytic nanomaterials for the degradation of organic compounds. The resulting products are characterized using various analytical methods. After coating the porous structures with photocatalytic nanoparticles based on carbon and iron sulfide nanoparticles, the photocatalytic activity and the sorption rate of organic compounds are measured by UV spectrometry on the example of methylene blue.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Hervert.pdfPlný text práce5,91 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP_Hervert_Kovarik_2020.pdfPosudek vedoucího práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Hervert_Hodnoceni oponenta DP (3).pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Tomas HERVERT.pdfPrůběh obhajoby práce3,47 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.