Title: Konstrukční návrh multifunkčního dětského kočárku pro sportovní využití
Other Titles: Design of Multifunctional Sport Stroller
Authors: Vodičková, Pavlína
Advisor: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Prokeš Jan, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41664
Keywords: dětský kočárek;multifunkční konstrukce;sport;cyklistika
Keywords in different language: stroller;multifunctional design;sport;cycling
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce multifunkčního dětského kočárku využitelného při sportovních aktivitách - jako je běh, in-line bruslení, cyklistika či běžkování. Součástí práce je rešerše, průzkum trhu, metodický postup navrhování TS, analytické a technické navržení konstrukce, kontrola pomocí MKP výpočtu a závěrečné zhodnocení.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the design of multifunctional stroller usable for sports activities - such as running, in-line skating, cycling or cross-country skiing. Part of the work is research, market research, methodical procedure of technical system design, analytical and technical design of the structure, control using FEM calculation and final evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020 - DP - Pavlina Vodickova.pdfPlný text práce10,8 MBAdobe PDFView/Open
DP_Vodickova_Pavlina_Hodnoceni_vedouciho_Formanek.pdfPosudek vedoucího práce475,82 kBAdobe PDFView/Open
DP_Vodickova_Pavlina_Oponentni_posudek_Prokes.pdfPosudek oponenta práce428,31 kBAdobe PDFView/Open
Vodickova_Pavlina.pdfPrůběh obhajoby práce271,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.