Title: Konstrukce integrovaného dopravníku se zaměřením na ergonomii a bezpečnost tělesně postižené obsluhy
Other Titles: Integrated conveyor design with a focus on ergonomics and safety of the disabled service
Authors: Bláha, Tomáš
Advisor: Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Skřivánek Petr, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41665
Keywords: pásové dopravníky;ergonomie;multifunkčnost;přizpůsobitelnost;jednoduchost;mkp analýza
Keywords in different language: belt conveyors;ergonomics;multi-functionality;adaptability;simplicity;fem analysis
Abstract: Diplomová práce obsahuje postup návrhu podle metodiky EDSM (Engineering Design and Science Methodology). Výsledná alternativa byla zde pečlivě vybrána z několika koncepčních návrhů a následně byla provedena komplexní pevnostním a deformačním analýza této alternativy.
Abstract in different language: The diploma thesis contains the design procedure according to the EDSM methodology (Engineering Design and Science Methodology). The resulting alternative was carefully selected from several conceptual designs and then a comprehensive strength and deformation analysis of this alternative was performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Tomas_Blaha_2020.pdfPlný text práce11,64 MBAdobe PDFView/Open
DP_Blaha_Tomas_Hodnoceni_vedouciho_Hosnedl.pdfPosudek vedoucího práce489,63 kBAdobe PDFView/Open
DP_Blaha_Tomas_Oponentni_posudek_Skrivanek.pdfPosudek oponenta práce479,1 kBAdobe PDFView/Open
Blaha_Tomas.pdfPrůběh obhajoby práce265,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.