Title: Srovnávací analýza - nákup či zapůjčení lyžařského vybavení
Other Titles: Comparative analysis - purchase or rent of skiing equipment
Authors: Procházková, Tereza
Advisor: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Referee: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41823
Keywords: matematické modely;pokles cen;vývoj cen;časové řady;lyžařské vybavení;srovnávací analýza
Keywords in different language: mathematical models;decrease of prices;development of prices;time series;skiing equipment;comparative analysis
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na srovnání výhodnosti nákupu a půjčení lyžařského vybavení na základě počtu časových úseků strávených každý rok v lyžařském areálu. Bude zvlášť hodnoceno lyžařské vybavení pro začínajícího a pokročilého lyžaře. Dále budou řešeny tři varianty financování nákupu lyžařského vybavení (financování vlastními zdroji, financování 50% úvěrem a financování pouze úvěrem). V práci budou hledány také matematické modely poklesu cen nového lyžařského vybavení a jejich předpisy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on comparing the benefits of buying and renting ski equipment based on the number of periods spent each year in the ski area. Ski equipment for beginners and advanced skiers will be evaluated separately. Furthermore, three variants of financing the purchase of ski equipment will be analyzed (financing with own resources, financing with a 50 % loan and financing with a loan only). The thesis will also look for mathematical models of falling prices for new ski equipment and look for their prescriptions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Prochazkova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
PV_Prochazkova.pdfPosudek vedoucího práce246,96 kBAdobe PDFView/Open
PO_Prochazkova.pdfPosudek oponenta práce748,22 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Prochazkova.pdfPrůběh obhajoby práce223,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.