Title: Arbitrážní příležitosti při sázení na sportovní výsledky
Other Titles: Arbitral opportunities at betting on sport results
Authors: Rejthar, Dominik
Advisor: Vávra František, Doc. Ing. CSc.
Referee: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41829
Keywords: arbitrážní příležitost;strategie sázení;strategie maximální garance;simulační studie;trajektorie zhodnocení vložených prostředků.
Keywords in different language: arbitral opportunity;betting strategy;maximum guarantee strategy;simulation study;trajectory of appreciation of invested funds.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá výskytem arbitrážních příležitostí při sázení na sportovní výsledky u dat z fotbalu, basketbalu a tenisu a možnými strategiemi sázení na arbitrážní příležitosti s garancí návratnosti vložených prostředků. Zpracována jsou data z jednotlivých soutěží a následně je uskutečněna simulační studie deseti-letého sázení na výsledky (vítězství domácích, hostů, remíza) fotbalových zápasů v lize Premier League, kde je jako strategie sázení zvolena strategie maximální garance. Kromě výsledku simulační studie je zobrazena i trajektorie zhodnocení vložených prostředků.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the occurrence of arbitral opportunities when betting on sports results in data from football, basketball and tennis and possible strategies of betting on arbitral opportunities with a guarantee of return on investment. Data from particular competitions are processed and then a simulation study of ten-year betting on the results (victories of home, away, draw) of football matches in the Premier League is carried out, where the maximum guarantee strategy is chosen as the betting strategy. In addition to the result of the simulation study, the trajectory of appreciation of the invested funds is also represented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dominik_Rejthar_bakalarska_prace_2020.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
PO_Rejthar.pdfPosudek oponenta práce253,25 kBAdobe PDFView/Open
PV_Rejthar.pdfPosudek vedoucího práce379,08 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Rejthar.pdfPrůběh obhajoby práce198,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.