Název: Návrh indukčního levitačního systému
Další názvy: Design of induction levitation device
Autoři: Prágr, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Slobodník Karel, Ing. Ph.D.
Oponent: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41852
Klíčová slova: elektrodynamická levitace;comsol multiphysics;numerický model;halbachova sestava;permanentní magnety;bldc motor;levitace v dopravě
Klíčová slova v dalším jazyce: electrodynamic levitation;comsol multiphysics;numerical model;halbach array;permanent magnets;bldc motor;levitation in transport
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na teoretický návrh elektrodynamického levitačního systému v simulačním programu a jeho následné praktické zkonstruování.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor 's work is focused on theoretical design of an electrodynamic levitation system in a simulation program and practical construction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jiri Pragr_BP.pdfPlný text práce39,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082178_oponent.pdfPosudek oponenta práce935,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082178_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce950,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
082178_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce82,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/41852

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.