Title: Návrh trekovacího systému pro intuitivní učení robotů
Other Titles: Tracking system design for intuitive robot learning
Authors: Šafránek, Vojtěch
Advisor: Švejda Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Reitinger Jan, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41870
Keywords: snímání pohybu;model;manipulátor;pracovní nástroj;kladky;cívky;lana;dostupné řešení
Keywords in different language: motion sensing;model;manipulator;working tool;pulleys;spools;ropes;available solution
Abstract: V bakalářské práci se zabývám hledáním nového řešení automatizace pro malé a střední firmy v oblasti lakování a sváření. Nejdříve procházím různá komerčně dostupná řešení a následně přecházím k vlastnímu návrhu. Uvádím, jak dané řešení trackování pracovního nástroje funguje a řeším možné poruchy a chyby v měření. V závěru sestrojuji jednoduchý planární manipulátor pro ověření představeného řešení.
Abstract in different language: In my bachelor's thesis I search for a new automation solution for small and medium-sized companies in the field of painting and welding. First I go through various commercially available solutions and then I move on to my own design. I present how the given solution of tracking working tool works and I solve possible faults and errors in measurement. In the end, I construct a simple planar manipulator to verify the presented solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
safranek-p.pdfPrůběh obhajoby práce342,09 kBAdobe PDFView/Open
safranek-v.pdfPosudek vedoucího práce840,31 kBAdobe PDFView/Open
safranek-o.pdfPosudek oponenta práce710,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.