Title: Senzorické řešení chytré domácnosti s automatickou diagnostikou komunikace
Other Titles: Smart home sensory system with an automatic communication diagnostics
Authors: Nachtmann, Patrik
Advisor: Bulín Martin, Ing. M.Sc.
Referee: Švec Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41872
Keywords: internet věcí;chytrá domácnost;senzor;mikročip;esp8266;raspberry pi;diagnostika komunikace;detekce anomálií;isolation forest;webová vizualizace
Keywords in different language: internet of things;smart home;sensor;microchip;esp8266;rapberry pi;communication diagnostics;anomaly detection;isolation forest;web visualisation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zkonstruovat senzory postavené na mikročipu ESP8266, naprogramovat systém automatické diagnostiky komunikace za účelem detekce chyb a jiných anomálií a data vizuálně zobrazit. Prvním krokem je otestování čidel vhodných pro využití v chytré domácnosti a následná konstrukce fyzických obvodů. Dále byla zprovozněna komunikace vybraných čidel s mikrokontrolérem ESP8266 a pomocí protokolu MQTT zajištěna komunikace senzorů s webovým rozhraním. Významnou částí tohoto projektu je systém automatické diagnostiky, který je založen na principech strojového učení a pomocí klasifikátorů detekuje anomálie. Výstupem tohoto projektu je grafická vizualizace naměřených dat ve formě webové stránky, která poskytuje kromě hodnot měřených veličin informace o stavu jednotlivých čidel.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to construct several ESP8266-based sensors and to develop a tool for an automatic communication diagnostics and outlier detection. The first step is to choose specific sensors and to test them in order to determine their suitability for this project. For each of them an integrated circuit is built and a communication channel between microchips and the MQTT server is developed. The key part of the project is an autonomous diagnostic system based on the principles of unsupervised machine learning which classifies the sensory data in order to detect anomalies. The outcome of this project is a grafical visualisation which is implemented as a web page. The web page provides an organized summary of all measured quantities and gives a status overview for each sensor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nachtmann_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce9,05 MBAdobe PDFView/Open
nachtmann-p.pdfPrůběh obhajoby práce435,42 kBAdobe PDFView/Open
nachtmann-v.pdfPosudek vedoucího práce686,1 kBAdobe PDFView/Open
nachtmann-o.pdfPosudek oponenta práce786,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.