Title: Datová sada turistických rozcestníků a směrovek
Other Titles: Dataset tourist signposts and signs
Authors: Knížák, Pavel
Advisor: Čerba Otakar, doc.Ing.Mgr. Ph.D.
Referee: Hájek Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/42116
Keywords: turistický rozcestník;turistická směrovka;turistická tabulka;linked open data;datová sada;openstreetmap;spoi (smart points of interest)
Keywords in different language: tourist signpost;tourist rudder;tourist chart;linked open data;data set;openstreetmap;spoi (smart points of interest)
Abstract: Tato práce se zabývá tvorbou datové sady turistických rozcestníků a směrovek ve formátu Linked Open Data. V první části práce je nastíněna teorie Linked Open Data s ohledem na prostorová data a topologické vazby. Je zde také vytvořen datový model pro rozcestníky vycházející z datové sady SPOI (Smart Points of Interest). Druhá část práce se zabývá turistickými rozcestníky, směrovkami a tabulkami a praktickým převodem datové sady rozcestníků do formy Linked Open Data ve formátu RDF. Na konci práce je popis vizualizace jednotlivých turistických směrovek a tabulek.
Abstract in different language: This work deals with the creation of a set of tourist signposts and link data in Linked Open Data format. The first part of the thesis outlines the Linked Open Data theory with respect to spatial data and topological links. There is also a data model for signposts in SPOI (Smart Points of Interest) data set. The second part of the thesis deals with tourist signposts, rudders and charts and the practical conversion of the data set of signposts into the Linked Open Data format in the RDF format. At the end of the thesis is a description of visualization of tourist signs and charts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Knizak Pavel.pdfPlný text práce8,8 MBAdobe PDFView/Open
PV_Knizak.pdfPosudek vedoucího práce88,28 kBAdobe PDFView/Open
PO_Knizak.pdfPosudek oponenta práce917,34 kBAdobe PDFView/Open
Knizak.pdfPrůběh obhajoby práce176,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.