Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHommerová, Dita
dc.contributor.authorŠrédl, Karel
dc.contributor.authorVrbková, Lucie
dc.contributor.authorSvoboda, Roman
dc.date.accessioned2021-01-18T11:00:18Z-
dc.date.available2021-01-18T11:00:18Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHOMMEROVÁ, D., ŠRÉDL, K., VRBKOVÁ, L., SVOBODA, R. The Perception of CSR Activities in a Selected Segment of McDonald’s Customers in the Czech Republic and Its Effect on Their Purchasing Behavior - A Case Study. Sustainability, 2020, roč. 12, č. 20, s. 1-17. ISSN 2071-1050.cs
dc.identifier.issn2071-1050
dc.identifier.uri2-s2.0-85093115550
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/42464
dc.description.abstractTato případová studie prezentuje výsledky výzkumu, který cílil na vnímání aktivit CSR zákazníky cílového segmentu vybraného fast-foodového řetězce v České republice a dopad na jejich nákupní rozhodování. Analyzováno bylo 264 řádně vyplněných dotazníků. Článek prezentuje dále specifika vývoje a naplňování konceptu CSR v České republice a zároveň poukazuje na rozdíly uplatňování konceptu CSR na globální úrovni společnosti McDonald´s v porovnání s národní úrovní v českém prostředí. Potvrzuje se doposud nedostatečné povědomí o významu konceptu CSR u vybrané cílové skupiny. Statistická závislost byla prokázána mezi věkem a dále vzděláním a znalostí podstaty CSR, u pohlaví závislost prokázána nebyla. Ve faktorech, které ovlivňují nákupní rozhodování cílového segmentu u vybrané společnosti, jsou aktivity CSR na čtvrtém místě (ekologické smýšlení firmy) za cenou, kvalitou a doporučením přátel. Výsledky tohoto výzkumy lze využít pro ostatní restaurační zařízení v České republice při respektování jejich cílových segmentů, dále pak pro další výzkumy povědomí a vlivu CSR na nákupní chování a srovnání na mezinárodní úrovni.cs
dc.format17 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMDPIen
dc.relation.ispartofseriesSustainabilityen
dc.rights© MDPIen
dc.subjectCSRcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectfast-foodcs
dc.subjectnákupní chovánícs
dc.titleThe Perception of CSR Activities in a Selected Segment of McDonald’s Customers in the Czech Republic and Its Effect on Their Purchasing Behavior - A Case Studyen
dc.title.alternativeVnímání CSR aktivit u vybraného segmentu zákazníků společnosti McDonald´s v České republice a vliv na jeho nákupní chování – případová studiecs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis case study presents the results of research which focused on the perception of corporate social responsibility (CSR) activities by customers in a target segment of a selected fast-food chain in Czechia and its impact on their purchasing behavior. A total of 264 duly completed questionnaires were analyzed. Furthermore, the article presents the specifics of the development and fulfillment of the CSR concept in Czechia and at the same time points out differences in the implementation of the McDonald’s CSR concept at the global level compared to its implementation at the national level in the Czech environment. Statistical dependence between age as well as education and understanding the essence of CSR was proven, while no correlation was identified when it comes to gender. Among factors affecting the purchasing decision-making process in the target segment of a selected company, CSR activities (i.e., the environmental mindset of the company) rank fourth after price, quality, and recommendations from friends. The results of this research can be applied to other restaurant establishments in Czechia, taking into consideration their target segments, and used for further research into the awareness and effect of CSR on consumer purchasing behavior and its comparison at the international level.en
dc.subject.translatedCSRen
dc.subject.translatedcustomeren
dc.subject.translatedfast-fooden
dc.subject.translatedpurchasing behavioren
dc.identifier.doi10.3390/su12208627
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number583083000001
dc.identifier.obd43930453
Appears in Collections:Články / Articles (KMO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
sustainability-12-08627.pdf278,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42464

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD