Title: Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě a jeho vliv na firemní kulturu
Other Titles: Ethical code of employees in public administration and its influence on corporate culture
Authors: Veverová, Eva
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43297
Keywords: etický kodex;firemní kultura;etika;veřejná správa;korupce;etika ve veřejné správě
Keywords in different language: ethical code;corporate culture;ethics;public administration;corruption;ethics in public administration
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Etický kodex zaměstnanců ve veřejné správě a jeho vliv na firemní kulturu". Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou rozebírány základní pojmy jako veřejná správa, etika, korupce, firemní kultura, etika ve veřejné správě a také etické kodexy obecně a v rámci veřejné správy.Tyto pojmy jsou velice podstatné pro celkové pochopení tématu práce. Hlavním cílem praktické části je zjištění vlivu etického kodexu na firemní kulturu, a to prostřednictvím výzkumu.
Abstract in different language: The theme of the Bachelor´s thesis is the Ethical code of employees in public adminis-tration and its influence on corporate culture. This thesis is divided into two parts, which are the theoretical part and the practical part. In theoretical part, there are defined the basic terms as public administration, ethics, corruption, corporate culture, ethics in public administration and also ethical codes in general and ethical code of employees in public administration. These terms are very important for understanding the theme as whole. The main aim of the practical part was to prove the influence of the code of ethics on corporate culture through the survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eticky kodex zamestnancu ve verejne sprave a jeho vliv na firemni kulturu.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
Veverova BP - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce777,73 kBAdobe PDFView/Open
Veverova BP - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Veverova BP - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce305,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.