Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTriner Petr, JUDr.
dc.contributor.authorVondrášek, David
dc.contributor.refereeLouda Petr, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-26
dc.date.accessioned2021-05-31T13:41:46Z-
dc.date.available2020-3-29
dc.date.available2021-05-31T13:41:46Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-31
dc.identifier85197
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43380
dc.description.abstractÚstředním tématem mé diplomové práce je elektronizace veřejné správy (e-goverment) a jeho vývoj v České republice. Jako cíl práce jsem si stanovil definování e-governmentu, jeho systémů a následné zmapování jeho vývoje v naší zemi. Téma e-governmentu je v aktuální pandemické situaci často zmiňované a zájem o téma podporuje rovněž první online sčítání lidu v ČR. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které jsou dále členěny na podkapitoly. První tři kapitoly reprezentují teoretickou část mé diplomové práce, zbylé tři část praktickou. Teoretická část se zabývá definováním pojmů následně důležitých pro část praktickou. V té se věnuji nejprve vývoji e-governmentu, následně činnostem souvisejících s aktuální pandemií COVID19 a v poslední části zhodnotím e-government.cs
dc.format73 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjecte-govermmentcs
dc.subjectczechpointcs
dc.subjectzákladní registrycs
dc.subjectportál občanacs
dc.subjectportál veřejné správycs
dc.subjectisdscs
dc.subjectinformační systém datové schránkycs
dc.subjectvývoj e-governmentucs
dc.subjecteidascs
dc.titleElektronizace veřejné správy - Vývoj e-Govermentu v České republicecs
dc.title.alternativeDevelopment of e-Goverment in the Czech Republicen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programVeřejná správacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe central topic of my diploma thesis is e-Government and its development in the Czech Republic. The goal of my work was to define e-government, its systems and subsequent mapping of its development in our country. The topic of e-government is often mentioned in the current pandemic situation, and interest in the topic is also supported by the first online census in the Czech Republic. The work is divided into six main chapters, which are further divided into subchapters. The first three chapters represent the theoretical part of my diploma thesis, the remaining three represents practical parts. The theoretical part deals with the definition of terms subsequently important for the practical part. In it, I deal first with the development of e-government, then with activities related to the current COVID19 pandemic, and in the last part I evaluate e-government.en
dc.subject.translatede-govermmenten
dc.subject.translatedczechpointen
dc.subject.translatedeidasen
dc.subject.translateddevelopment of e-governmenten
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedisdsen
dc.subject.translatedcitizen portalen
dc.subject.translatedpublic administration portalen
dc.subject.translatedbasic registersen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_vondrasek.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Vondrášek+DP+-+posudek+OP.pdfPosudek oponenta práce944,16 kBAdobe PDFView/Open
Vondrášek+DP+-+posudek+VP.pdfPosudek vedoucího práce630,04 kBAdobe PDFView/Open
Vondrášek+DP+-+protokol+DP.pdfPrůběh obhajoby práce317,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43380

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.