Title: Komunální volby v ČR - rozbor voleb do zastupitelstva ve Statutárním městě Chomutov
Other Titles: Municipal elections in the Czech Republic - election to the council of the statutory city of Chomutov.
Authors: Miltnerová, Michaela
Advisor: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43395
Keywords: volby;volby do zastupitelstev obcí;zastupitelstvo obce;hlasování;soudní přezkum voleb
Keywords in different language: elections;elections to municipal councils;municipal council;voting;judicial review of election
Abstract: Tato práce pojednává o volbách do zastupitelstev obcí, které jsou nedílnou součástí každého života v demokratické společnosti. Autorka práce komplexně popisuje komunální volby, konkrétně právní zakotvení voleb, druhy volebního práva, formy a možnosti kandidatury, způsoby hlasování, zahájení, průběh a skončení hlasování, zjištění výsledků a vznik a zánik mandátu. Taktéž autorka obohacuje práci o judikaturu a praktický příklad zastupitelstva statutárního města Chomutova, kde porovnává volby z roku 2018 s dřívějšími, ale i rozbor voleb v roce 2018 .V práci byly použity právní předpisy platné v době jejího zpracování.
Abstract in different language: This work deals with elections to municipal councils, which are an integral part of every life in a democratic society. The author comprehensively describes municipal elections, specifically the legal basis of elections, types of suffrage, forms and possibilities of candidacy, methods of voting, opening, conducting and ending voting, finding out the results and the origin and termination of the mandate. The author also enriches the work with case law and a practical example of the council of the statutory city of Chomutov, where she compares the elections from 2018 with earlier, but also an analysis of elections in 2018. The work used the legislation in force at the time of its preparation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File SizeFormat 
DP-Miltnerova__final.pdf4,77 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.