Title: Veřejná správa a suburbanizační procesy
Other Titles: Public administration and suburbanization processes
Authors: Formanová, Hana
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43401
Keywords: suburbanizace;rezidenční suburbanizace;brownfield;greenfield;věřejná správa;územní plánování
Keywords in different language: suburbanization;residential suburbanization;brownfield;greenfield;public administration;spatial planning
Abstract: Cílem diplomové práce je zhodnotit, co je suburbanizace, jaký je její vztah k veřejné správě, jaké jsou její druhy, příčiny a důsledky například rozvoje obcí v zázemí Plzně. V práci budou zmapovány suburbanizační procesy v zázemí Plzně a jak vybavenost obcí odpovídá potřebám obyvatel. V rámci práce bude provedeno dotazníkové šetření představitelů vybraných obcí na téma vybavenosti obcí a jejich rozvoje v kontextu suburbanizačních procesů.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to evaluate what is suburbanization, what is its relationship to public administration, what are its types, causes and consequences, for example, the development of municipalities in the hinterland of Pilsen. The work will map the suburbanization processes in the hinterland of Pilsen and how the equipment of municipalities meets the needs of the population. The work will include a questionnaire survey of representatives of selected municipalities on the topic of municipal amenities and their development in the context of suburbanization processes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File SizeFormat 
DP_formanovahana.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.