Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoráček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorBrabenec, Petr
dc.contributor.refereePodhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-26
dc.date.accessioned2021-05-31T13:42:08Z-
dc.date.available2020-6-18
dc.date.available2021-05-31T13:42:08Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-3-30
dc.identifier85236
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43461
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá farmaceutickým právem. Nejprve se v ní věnuji popisu základních pojmů a institutů, které ho tvoří a regulují. V další části se zabývám jeho základními prameny mezinárodními i tuzemskými. Poté se věnuji jednotlivým oblastem farmaceutického práva, jako jsou regulace léčivých přípravků, regulace zdravotnických prostředků a regulace reklamy na tyto přípravky a prostředky. V závěrečné kapitole rozebírám odpovědnost a řešení deliktů z oblasti tohoto právního odvětví.cs
dc.format83 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfarmaceutické právocs
dc.subjectléčivý přípravekcs
dc.subjectzdravotnický prostředekcs
dc.subjecthraniční výrobekcs
dc.subjectregulace léčivých přípravkůcs
dc.subjectregulace zdravotnických prostředkůcs
dc.subjectregulace reklamycs
dc.subjectprávní odpovědnostcs
dc.subjectdeliktcs
dc.titleFarmaceutické právocs
dc.title.alternativePharmaceutical lawen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with pharmaceutical law. First, I deal with the description of basic concepts and institutes that create and regulate it. In the next part I describe its basic sources, both international and domestic. Then I deal with individual areas of pharmaceutical law, such as the regulation of medicinal products, medical devices and the regulation of advertising for these products and devices. In the final chapter, I discuss the responsibility and resolution of torts in this area of law.en
dc.subject.translatedpharmaceutical lawen
dc.subject.translatedmedicinal producten
dc.subject.translatedmedical deviceen
dc.subject.translatedborderline producten
dc.subject.translatedregulation of medicinal productsen
dc.subject.translatedregulation of medical devicesen
dc.subject.translatedregulation of advertisingen
dc.subject.translatedlegal liabilityen
dc.subject.translateddelicten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Brabenec.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
DP-Brabenec-Horacek.pdfPosudek vedoucího práce46,7 kBAdobe PDFView/Open
DP-Brabenec-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce80,25 kBAdobe PDFView/Open
DP-Brabenec-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce502,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43461

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.