Title: Postup Policie ČR před zahájením přestupkového řízení
Other Titles: Police of the Czech Republic and their approach prior to institution of infringement procedure
Authors: Hrubá, Veronika
Advisor: Balounová Jana, JUDr. Ph.D.
Referee: Kopecký Martin, Prof. JUDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43463
Keywords: policie čr;policista;postup policie čr;prameny právní úpravy;přestupek;přestupkové řízení;přestupkový zákon;zákon o policii čr
Keywords in different language: police of the czech republic;policeman;approach of the police of the czech republic;sources of law;offence;infringement procedure;the offence law;the law on the police of the czech republic
Abstract: Předložená diplomová práce se zaměřuje na analýzu jednotlivých institutů v rámci postupu Policie ČR před zahájením přestupkového řízení. Hlavním aktérem celé diplomové práce je Policie ČR, práce tedy uceleným způsobem charakterizovala tento ozbrojený sbor, dále se zaměřila na prameny právní úpravy a analýzu jednotlivých institutů dle zákona o Policii ČR a přestupkového zákona. Jelikož neexistuje zákon, který by jednotně upravoval postup Policie ČR před zahájením přestupkového řízení, je hlavním přínosem práce shrnutí, popis a analýza jednotlivých institutů.
Abstract in different language: Presented diploma thesis aims at the analysis of individual institutes within the procedure of Police of the Czech Republic before the infringement procedure was initiated. Main actor of diploma thesis is Police of the Czech Republic, diploma thesis characterized this armed security corps, and it also focuses on the sources of law and the analysis of individual institutes according to the law on the Police of the Czech Republic and the offence law. There is no law that uniformly regulates the Police of the Czech Republic and their approach prior to institution of infringement procedure, the main benefit of the diploma thesis is a summary, description and analysis of individual institutes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Veronika Hruba.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
DP-Hruba-Kopecky.pdfPosudek oponenta práce40,08 kBAdobe PDFView/Open
DP-Hruba-Balounova.pdfPosudek vedoucího práce47,22 kBAdobe PDFView/Open
DP-Hruba-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce513,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.