Title: Ústavní žaloba proti prezidentu republiky
Other Titles: The constitutional charge against the President of the Republic
Authors: Hoda, Dominik
Advisor: Vnenk Vladislav, JUDr.
Referee: Pezl Tomáš, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43501
Keywords: prezident republiky;ústavní žaloba;velezrada;impeachment;odpovědnost prezidenta republiky;řízení o ústavní žalobě.
Keywords in different language: the president of the czech republic;constitutional charge;high treason;impeachment;the responsibility of the president of the czech republic;proceedings on a constitutional charge.
Abstract: Kvalifikační práce si klade za cíl podrobněji vymezit institut ústavní žaloby v souvislosti se zařazením do systematiky ústavního práva a představit jeho použití jako prostředek k vyvození odpovědnosti, hlouběji prozkoumat skutkové podstaty ústavních deliktů, za které je možné ústavní žalobu podat, přiblížit proces jejího schválení a podání, stejně tak jako řízení o ústavní žalobě před Ústavním soudem. Práce nemá v úmyslu obsáhnout všechna hlediska postavení a odpovědnosti prezidenta republiky a jeho pravomocí, stejně jako nemá za cíl ani srovnat úpravu ústavní žaloby s úpravou ústavních žalob v jiných zemích.
Abstract in different language: The qualification thesis aims to define in more detail the institute of constitutional charge in connection with its inclusion in the system of constitutional law and to present its use as a means of inferring responsibility, to examine in more depth the facts of constitutional offenses for which it is possible to file a constitutional charge, as well as proceedings on a constitutional action before the Constitutional Court, and the subsequent derivation of consequences. The thesis does not intend to cover all aspects of the position and responsibility of the President of the Republic and his powers, just as it does not aim to compare the regulation of constitutional action with the regulation of constitutional laws in other countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Hoda Dominik_2021.pdfPlný text práce686,35 kBAdobe PDFView/Open
Hoda VN.pdfPosudek vedoucího práce54,45 kBAdobe PDFView/Open
Hoda PE.pdfPosudek oponenta práce298,84 kBAdobe PDFView/Open
Hoda prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce288,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.