Title: Analýza spotřeby vod a jejich následné využití
Authors: Kvapilová, Martina
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43529
Keywords: spotřeba vody;odpadní voda;šedá voda;bílá voda;dešťová voda;černá voda
Keywords in different language: water consumption;wastewater;gray water;white water;rainwater;black water
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou spotřeby šedých odpadních vod a potřeby bílých vod v obytném a administrativním objektu. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde je přiblížena tato problematika a na část praktickou, ve které je teorie aplikována.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the analysis of the consumption of gray wastewater and the need for the white water in a residential building and in an administrative building. The work is divided into a theoretical part - where this issue is approached and a practical part - where the theory is applied.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martina_Kvapilova_2021.pdfPlný text práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
Kvapilova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,95 kBAdobe PDFView/Open
Kvapilova_oponent.pdfPosudek oponenta práce335,62 kBAdobe PDFView/Open
Kvapilova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.