Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNovotný, Jiří
dc.contributor.refereeBárková Dana, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.refereeBoháč Radim, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-28
dc.date.accessioned2021-05-31T13:43:10Z-
dc.date.available2020-12-9
dc.date.available2021-05-31T13:43:10Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2020-12-10
dc.identifier87040
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43545
dc.description.abstractV předkládané závěrečné práci se zabývám problematikou dokončení hospodářské a měnové unie. V úvodu předkládané práce jsem před provedeným kvantitativním výzkumem předložil následující hypotetické výroky o neprokázaném vztahu nástrojů k dokončení hospodářské a měnové unie a spolupráce členských států v rámci hospodářské a měnové unie: a) dokončení hospodářské a měnové unie zásadním způsobem nemění současnou spolupráci členských států v rámci mezivládní mezinárodní organizace; b) dokončení hospodářské a měnové unie nepředstavuje změnu současných zakladatelských smluv Unie. Práce je zpracována pomocí kvantitativního výzkumu.cs
dc.formatapplication/pdfcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecteurocs
dc.subjecteurozónacs
dc.subjectevropská integracecs
dc.subjecthospodářská a měnová uniecs
dc.subjectlisabonská smlouvacs
dc.subjectmezinárodní organizacecs
dc.subjectmezinárodní právocs
dc.subjectprávocs
dc.subjectuniecs
dc.subjectunijní právocs
dc.titleDokončení hospodářské a měnové uniecs
dc.title.alternativeCompletion of economic and monetary unionen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn the presented final work I deal with the issue of completing economic and monetary union. In the introduction, before quantitative research, I presented the following hypothetical statements about the unproven relationship between instruments for completing the economic and monetary union and cooperation between Member States within the economic and monetary union: a) Completion of the economic and monetary union does not fundamentally change the current cooperation between Member States intergovernmental international organisations; (b) the completion of the economic and monetary union does not constitute an amendment to the current founding treaties of the Union. The work is processed using quantitative research.en
dc.subject.translatedeuroen
dc.subject.translatedeuro areaen
dc.subject.translatedeuropean integrationen
dc.subject.translatedeconomic and monetary unionen
dc.subject.translatedlisbon treatyen
dc.subject.translatedinternational organizationsen
dc.subject.translatedinternational lawen
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedunionen
dc.subject.translatedunion lawen
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NOVOTNY_RIGO_200929_Final.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
op.p. Novotny.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
pr.o. Novotny.pdfPrůběh obhajoby práce337,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.