Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRaisová Eva, PhDr.
dc.contributor.authorFišerová, Jana
dc.contributor.refereeMišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2021-5-31
dc.date.accessioned2021-05-31T22:10:20Z-
dc.date.available2020-7-14
dc.date.available2021-05-31T22:10:20Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-4-30
dc.identifier85455
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/43572
dc.description.abstractHlavním cílem této bakalářské práce je porovnat vybrané české překlady románu Malé ženy od americké autorky Louisy May Alcottové. Překlady použité v této práci byly napsány Boženou Šimkovou a Jindřiškou Smetanovou a jsou viditelně odlišné, což z nich činí ideální předměty pro srovnání. Práce je rozdělena do několika kapitol a podkapitol, které obsahují informace o autorce, o románu, o překladatelkách zmíněného románu, vybrané informace o základní teorii překladatelských metod a poslední kapitola je věnována hlavnímu tématu této práce - důkladnému srovnání vybrané kapitoly a uvedení rozdílů. Tato práce je zakončena závěrem, který uvádí nově nalezené znalosti tohoto tématu.cs
dc.format45 s. (55 285 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectvolný překladcs
dc.subjectpřeklad románucs
dc.subjectporovnání překladůcs
dc.subjectmalé ženycs
dc.subjectdětská literaturacs
dc.subjectlouisa may alcottcs
dc.subjectjindřiška smetanovács
dc.subjectbožena šimkovács
dc.subjectamerická literaturacs
dc.titleComparison of translations of an American classic novelcs
dc.title.alternativeComparison of translations of an American classic novelen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main focus of this bachelor's thesis is to compare chosen Czech translations of Little Women, written by an American author Louisa May Alcott. The translations used in this thesis were translated by Božena Šimková and Jindřiška Smetanová and are visibly different, which makes them ideal subjects for comparison. The thesis is divided into several chapters and subchapters containing information about the author, the novel, the translators of said novel, the basic theory of translation methods, and the last chapter is dedicated to the main topic of this thesis - the thorough comparison of a chosen chapter and stating the differences. This thesis is ended with a conclusion that states the newly found knowledge of this topic.en
dc.title.otherPorovnání překladů amerického klasického románucs
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedtranslation of a novelen
dc.subject.translatedcomparison of translationsen
dc.subject.translatedlittle womenen
dc.subject.translatedlouisa may alcotten
dc.subject.translatedjindřiška smetanováen
dc.subject.translatedbožena šimkovaen
dc.subject.translatedamerican literatureen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace FISEROVA.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Fiserova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce657,36 kBAdobe PDFView/Open
Fiserova - oponent.pdfPosudek oponenta práce541,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.