Title: Resistance of tool steel processed by unconventional forming technology against abrasive wear
Other Titles: Odolnost nástrojové oceli zpracované nekonveční tvářecí technologí vůči opotřebení
Authors: Rubešová, Kateřina
Peković, Michal
Jirková, Hana
Hradil, David
Citation: RUBEŠOVÁ, K., PEKOVIĆ, M., JIRKOVÁ, H., HRADIL, D. Resistance of tool steel processed by unconventional forming technology against abrasive wear. Manufacturing Technology, 2021, roč. 21, č. 2, s. 240-245. ISSN 1213-2489.
Issue Date: 2021
Publisher: Jan Evangelista Purkyne University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85104039058
http://hdl.handle.net/11025/43664
ISSN: 1213-2489
Keywords: abrazivní opotřebení;odolnost vůči opotřebení;karbidy;nástrojová ocel
Keywords in different language: abrasion wear;wear resistance;carbides;tool steel
Abstract: Materiály používané v podmínkách abrazivního opotřebení jsou obvykle vybírány podle jejich mikrostruktury a tvrdosti, ale také dle dalších méně zkoumaných faktorů. Tyto další faktory, jako je velikost zrn a morfologie i velikost karbidů, mohou být také velmi důležité, jsou zřídka uvažovány. Článek se zabývá nekonvenční technologií tváření nástojové oceli v kombinaci s následným tepelným zpracování a jeho vlivem na odolnost proti abrazivnímu opotřebení nástrojové oceli X210Cr12. Je zde popsán vliv zjemnění mikrostruktury před a po tváření a následném tepelném zpracování. Polotovary byly zpracovány pomocí technologie tváření s přechodem přes semi-solid stav s následným zakalením. Tímto postupem došlo ke zjemnění výchozí mikrostruktury a změny morgologie karbidů chromu. Takto zpracované polotovary byly následně zpracovány kryogenním zpracováním při teplotě 160°C po dobu 24 hodin nebo kryogenním zpracování s následným popouštěním na 300 °C po dobu 2 h. U těchto polotovarů byla následně testována odolnost proti opotřebení metodou otryskání a byl pozorován vliv zpracování na následné hmotnostní úbytky
Abstract in different language: Materials for parts which are subjected to abrasive wear in service are typically selected on the basis of the microstructure type and hardness. Additional characteristics, such as grain size and the size and morphology of carbides are considered less frequently, although they may prove very important. This article deals with treatment cycles which combine an unconventional forming technique and subsequent heat treatment and explores its impact on abrasive wear resistance in X210Cr12 tool steel. Effects of mi-crostructure refinement prior to and during forming and during heat treatment are described. The forming cycle involved semi-solid processing and was followed by quenching. This sequence refined the initial microstructure and altered the morphology of chromium carbides. The semi-finished products were then cryogenically treated at - 160°C for 24 hours and in some cases, subsequently tempered at 300°C for 2 hours. Their wear resistance was tested by blasting and the relationship between the treatment and the weight loss in the test was assessed.
Rights: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MT_mft-202102-0008.pdf835,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43664

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD