Title: Spojené státy a ukončení japonské izolace
Other Titles: The United States and the End of Japanese Isolation
Authors: Novotný, Michal
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43750
Keywords: perryho expedice;komodor matthew calbraith perry;šógunát tokugawa;tokugawa townsend harris;japonská izolace;politika sakoku;bakufu;japonsko;spojené státy americké;dálný východ;19. století;navazování diplomatických vztahů;smlouva z kanagawy;smlouva o přátelství a obchodu
Keywords in different language: perry's expedition;commodore matthew calbraith perry;tokugawa shogunate;tokugawa;townsend harris;japanese isolation;sakoku politics;bakufu;japan;the united states;far east;19th century;diplomatic relations;the treaty of kanagawa;the treaty of amity and commerce
Abstract: Cílem předkládané diplomové práce je analýza vlivu Spojených států amerických na ukončení japonské izolace. Největší pozornost je přitom věnována komodoru Matthewovi Calbraithovi Perrymu a jeho expedici, která byla vyslána do Japonska v roce 1853, aby navázala diplomatické a obchodní vztahy s izolovanou zemí. Předkládána práce je členěna chronologicky do tří kapitol, přičemž je popsána vnitropolitická situace v Japonsku v polovině 19. století. Kromě průběhu zmíněné Perryho expedice je také zohledněna činnost prvního amerického Townsenda Harrise. Ten měl hlavní zásluhu na vzniku Smlouvy o přátelství a obchodu z roku 1858, která je mnohdy chápána jako milník ukončující japonskou izolaci. Autor se v práci mimo jiné zabývá otázkou, zda tomu tak skutečně bylo a zohledňuje fakt, že komodor Perry svým chováním v roce 1853 ukončil japonskou izolaci několik let před podpisem zmíněné Harrisovy smlouvy. Dané téma v sobě také skýtá prostor pro hodnocení navázání vzájemných vztahů mezi příslušníky obou národů.
Abstract in different language: The aim of this Master's thesis is to examine the role of the United States on the end Japanese isolation. The main attention is paid to Commodore Matthew Calbraith Perry and his expedition, which was sent to Japan in 1853 in order to establish diplomatic and trade relations with the isolated country. The presented work is divided chronologically into three chapters, describing the domestic political situation in Japan in the mid-19th century. In addition to the course of Perry's expedition, the activities of the first American consul Townsend Harris are also taken into account. He had the main credit for the creation of the Treaty of Amity and Commerce of 1858, which is often seen as a milestone ending Japanese isolation. Among other things, the author deals with the question of whether this was really the case and takes into account the fact that Commodore Perry, through his behaviour in 1853, ended Japanese isolation several years before the signing of the aforementioned Harris Treaty. The topic also provides space for evaluating the establishment of mutual relations between members of both nations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spojene staty americke a ukonceni japonske izolace_Michal Novotny_DP.pdfPlný text práce680,6 kBAdobe PDFView/Open
Novotny - posudek O.pdfPosudek oponenta práce819,18 kBAdobe PDFView/Open
Novotny_skolitel.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Novotny - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce485,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.