Title: Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí
Other Titles: Presence of russian speaking poupulation in the town Vimperk and its surroundigs
Authors: Blaschková, Gabriela
Advisor: Němcová Bohuslava, Mgr. Ph.D.
Referee: Shestakova Anastasiya, Filolog
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44023
Keywords: ruská emigrace;ruskojazyčné obyvatelstvo;jihočeský kraj;okres prachatice;pohraničí;vimperk a jeho okolí;larysa henijuš
Keywords in different language: russian emigration;russian speaking population;south bohemian region;prachatice district;border area;vimperk and its surrounding;larysa henijuš
Abstract: Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím popisuje také motivy, které ruskojazyčné obyvatele do města Vimperk přivedly. Teoretická část práce pojednává o hlavních vlnách ruské emigrace v kontextu světových dějin a následně o ruské emigraci na území bývalé ČSR a současné ČR, o jejich příčinách, účastnících, centrech a také o emigrační kultuře. Praktická část práce je věnována samotnému výzkumu. Práce popisuje metody a zdroje použité při výzkumu, jeho průběh a výsledky, které jsou následně porovnány s hypotézou autora a hypotézami tázaných institucí a osob. Praktická část též seznamuje s životními osudy běloruské básnířky Larysy Henijuš a jejího muže, kteří žili ve Vimperku v letech 1947-1948 a byli zde též zatčeni a následně vězněni v prostorech místního zámku.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes progress and results of a research dedicated to presence of Russian speaking population in the town Vimperk, located in the south Bohemia and its surroundings between the years 1918-2021. The thesis also describes the motives which brought the Russian speaking population to the Vimperk. The theoretical part of the thesis deals with the main waves of the Russian emigration in the world historical context and then with the Russian emigration on the territory of the former Czechoslovakia and nowadays Czech Republic. This part also describes its causes, participants, centres and also deals with the emigration culture. The practical part of the thesis is dedicated to the research itself. This bachelor thesis describes the methods and resources used during the research, its progress and results which are compared with the authors hypothesis and the hypothesis of the questioned institutions and individuals. The practical part of the thesis also describes a destiny of the Belarussian poetess Larysa Henijuš and her husband who lived in the Vimperk in the years 1947-1948. They were also arrested in the Vimperk and then kept as prisoners in the local castle.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Blaschkova_BP_2021.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Blaschkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce213,63 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Blaschkova.docxPosudek oponenta práce18,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open
CCF_000153.pdfPrůběh obhajoby práce225,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.