Title: Detekce a indikace napětí ve VN systémech
Authors: Voda, Petr
Citation: Electroscope, 2007, č. 2.
Issue Date: 2007
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2007/spec_cislo_diagnostika07/r0c2c11.pdf
http://hdl.handle.net/11025/442
ISSN: 1838-4564
Keywords: VN systémy;detekce napětí;elektrotechnická diagnostika
Keywords in different language: HV systems;voltage detection;electrotechnical diagnostics
Abstract: Uvádí se základní požadavky na detekci a indikaci přítomnosti napětí ve VN systémech včetně podstatných rozdílů mezi detekcí a indikací. Jsou probírány jednotlivé možnosti konstrukce indikátorů napětí a přihlíží se fyzikálním zákonitostem, které určují meze praktického použití. Pozornost je rovněž věnována systémům detekce napětí v sítích s kmitočtem odlišným od 50 Hz.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)
Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika´07 (2007)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r0c2c11.pdf427,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/442

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.