Název: Pilotní ověřování nového kurikula předmětu Technika na základních školách
Další názvy: Pilot verification of the new curriculum of the subject Technology at primary schools
Autoři: Dorušková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Oponent: Aichinger Daniel, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44363
Klíčová slova: didaktika;technické vzdělávání;historie technických předmětů;technika;náměty do výuky technických předmětů;hodnocení výrobků
Klíčová slova v dalším jazyce: didactics;technical education;history of technical subjects;technology;topics from technology lessons;product evaluation
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá analýzou minulého, současného a budoucího technického vzdělávání na základních školách. První kapitola je zaměřena na didaktiku techniky, kde je stručně popsána historie pracovních činností a současná charakteristika RVP ZV. Druhá kapitola se zaměřuje na implementaci nového vzdělávacího obsahu Člověk a technika s předmětem Technika. Zároveň jsou popsány náměty do hodin Techniky, které by se mohly hodit vyučujícím. Třetí kapitola se zaměřuje na hodnocení výrobků v rámci pokusného ověřování, které vyráběli žáci základních škol Plzeňského a Karlovarského kraje.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis analyzes past, present and future of technical education at primary school. The first chapter deals with didactics of technology and there si briefly describes the history of technical subjects and the present education of technology at primary school. The second chapter deals with implementation of the new educational content ,,Člověk a technika'' and the subject ,,Technika''. Thesis icludes useful topics from technology lessons. The third chapter deals with evaluation of pupils product of primary schools from Pilsen and Karlovy Vary regions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Michaela Doruskova.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce42,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce39,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Doruskova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce265,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/44363

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.