Title: Pilotní ověřování nového kurikula předmětu Technika na základních školách
Other Titles: Pilot verification of the new curriculum of the subject Technology at primary schools
Authors: Dorušková, Michaela
Advisor: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Aichinger Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44363
Keywords: didaktika;technické vzdělávání;historie technických předmětů;technika;náměty do výuky technických předmětů;hodnocení výrobků
Keywords in different language: didactics;technical education;history of technical subjects;technology;topics from technology lessons;product evaluation
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou minulého, současného a budoucího technického vzdělávání na základních školách. První kapitola je zaměřena na didaktiku techniky, kde je stručně popsána historie pracovních činností a současná charakteristika RVP ZV. Druhá kapitola se zaměřuje na implementaci nového vzdělávacího obsahu Člověk a technika s předmětem Technika. Zároveň jsou popsány náměty do hodin Techniky, které by se mohly hodit vyučujícím. Třetí kapitola se zaměřuje na hodnocení výrobků v rámci pokusného ověřování, které vyráběli žáci základních škol Plzeňského a Karlovarského kraje.
Abstract in different language: This diploma thesis analyzes past, present and future of technical education at primary school. The first chapter deals with didactics of technology and there si briefly describes the history of technical subjects and the present education of technology at primary school. The second chapter deals with implementation of the new educational content ,,Člověk a technika'' and the subject ,,Technika''. Thesis icludes useful topics from technology lessons. The third chapter deals with evaluation of pupils product of primary schools from Pilsen and Karlovy Vary regions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Michaela Doruskova.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce42,88 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce39,61 kBAdobe PDFView/Open
Doruskova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce265,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.