Title: Struktura, úroveň a plnění doporučení pohybové aktivity v průběhu běžného týdenního režimu žáků středních škol
Other Titles: Structure, level and fulfillment recommendations of physical activity during normal weekly regime of secondary school pupils
Authors: Hanuš, Lukáš
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44379
Keywords: struktura pohybové aktivity;úroveň pohybové aktivity;doporučení pohybové aktivity;ipaq dotazník;who-5 index emoční pohody;adolescence;covid-19
Keywords in different language: structure of physical activity;level of physical activity;recommendations of physical activity;ipaq questionnaire;who-5 well-being index;adolescence;covid-19
Abstract: Diplomová práce se zabývá strukturou, úrovní a plněním doporučení pohybové aktivity v průběhu týdenního režimu žáků středních škol před a během pandemie Covid-19. Dotazníkové šetření bylo realizováno v období před a během pandemie a zúčastnilo se ho 217 respondentů SZŠ a VOŠZ Plzeň s průměrným věkem 17,06 let. Pro získání dat respondenti vyplnili dotazníky IPAQ-long a WHO-5 index emoční pohody. Následně byl výzkumný soubor rozdělen na několik skupin. V prvním případě podle pohlaví pro zjištění struktury a úrovně pohybové aktivity a v druhém případě podle emoční pohody na více a méně spokojené. Při porovnání vybraných plnění pohybové aktivity byly porovnány výzkumné soubory před a během pandemie bez ohledu na pohlaví.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with structure, level and realization recommendations of physical activity during weekly regime of secondary school pupils before and during Covid-19 pandemic. The questionnaire survey was conducted before and during pandemic and was attended by 217 respondents from SZŠ a VOŠZ Pilsen with mean age of 17,06 years. Respondents fill in the IPAQ-long questionnaire and WHO-5 Well-being index questionnaire. After that, the research group was divided into several groups. As first, research group was divided into boys and girls and as second was divided by the well-being index into more and less satisfied respondents. For results comparison concerning to the realization of physical activity recommendations was compare research groups before and during pandemic without gender distribution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Lukas Hanus 2021.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Hanus L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce141,33 kBAdobe PDFView/Open
Hanus L. - OP.pdfPosudek oponenta práce138,46 kBAdobe PDFView/Open
Hanus L..pdfPrůběh obhajoby práce57,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44379

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.