Název: Příjmové nerovnosti ve vybraných evropských zemích
Další názvy: Income inequalities in selected European countries
Autoři: Kůsová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Oponent: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2021
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44755
Klíčová slova: příjmové nerovnosti;giniho index;lorenzova křivka;příjmová mezera;anova
Klíčová slova v dalším jazyce: income inequalities;gini index;lorenz curve;pay gap;anova
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá měřením nerovností v příjmech. Nejprve jsou popsány metody měření příjmových nerovností: Giniho index a Lorenzova křivka, příjmová mezera a ANOVA. V další části je zpracováno a analyzováno přes 4 miliony dat z České republiky, Dánska, Finska, Německa, Norska, Slovenska a Švédska z let 2015 až 2019. Rozdělujeme je do skupin podle země, pohlaví, pracovní pozice a oborů zaměstnání. Zkoumáme nerovnosti v rámci těchto skupin i mezi nimi. V poslední části práce popisujeme, jak tyto faktory ovlivňují výši platu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on measuring income inequalities. First we describe measures of income inequality: Gini index, Lorenz curve, pay gap and ANOVA. In the next section we process and analyse over 4 million data from the Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Norway, Slovakia and Sweden from 2015 to 2019. We divide them into groups by country, gender, working position, and field of employment. We explore inequalities within these groups and among them. In the last section we describe the effect of these factors on salary.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Martina_Kusova_2020_21.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Kusova.pdfPosudek oponenta práce824,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Kusova.pdfPosudek vedoucího práce351,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh_Kusova.pdfPrůběh obhajoby práce207,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/44755

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.