Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTesařová Vendula, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHerejt, Michal
dc.contributor.refereeNový Miloš, Ing. et Ing.
dc.date.accepted2021-9-8
dc.date.accessioned2021-09-13T22:18:30Z-
dc.date.available2021-6-16
dc.date.available2021-09-13T22:18:30Z-
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-8-23
dc.identifier88168
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/45374
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou sdílené ekonomiky a dopadů pandemie koronaviru na sdílenou ekonomiku v České republice. První kapitola se zaměřuje na samotnou definici sdílené ekonomiky včetně její historie ve světě a v České republice. Zároveň jsou popsány účastnící a typy sdílené ekonomiky. Ve druhé kapitole jsou definovány nejznámější a nejvyužívanější služby sdílené ekonomiky. v kapitole třetí je zkoumán vliv koronaviru na vybrané odvětví sdílené ekonomiky v České republice pomocí internetových zdrojů. Čtvrtá kapitola obsahuje autorem vymyšlené návrhy, jak zmírnit dopad exogenních ekonomických šoků na sdílenou ekonomiku. V kapitole je vybrán jeden návrh, který je podporován daty z internetové stránky AllTheRooms, návrh je poté rozdělen do tři otázek, které jsou realizovány výpočty. Výsledkem těchto tří výpočtů je porovnání zisků a ztrát spojených s krátkodobým a dlouhodobým pronájem.cs
dc.format60 s. (96 369 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsdílená ekonomikacs
dc.subjectslužby sdílené ekonomikycs
dc.subjectairbnbcs
dc.subjectubercs
dc.subjectcoronaviruscs
dc.titleSdílená ekonomikacs
dc.title.alternativeSharing economyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis focuses on the issue of sharing economy and on the impact of coronavirus on the sharing economy in Czech Republic. The first Chapter focuses on the sole definition of sharing economy, including its history in the world and in the Czech Republic. Simultaneously the participants and types of shared economy are described. The second chapter defines the most known and most used services of the sharing economy. The third chapter examines the impact of coronavirus on selected sectors of the shared economy in the Czech Republic using resources found on the internet. The fourth chapter contains the authors propositions for mitigating the impact of exogenous economic shocks on the shared economy. In the chapter a one proposition has been selected, which is supported by the data from the AllTheRooms website. The proposition is then divided into three questions which are then realized by calculations. The result of these calculations is a comparison of profits and losses associated with short-term and long-term leases.en
dc.subject.translatedsharing economyen
dc.subject.translatedservices of sharing economyen
dc.subject.translatedairbnben
dc.subject.translateduberen
dc.subject.translatedcoronavirusen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Herejt.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
BP_Herejt_VP.pdfPosudek vedoucího práce126,98 kBAdobe PDFView/Open
BP_Herejt_OP.docx.pdfPosudek oponenta práce222,58 kBAdobe PDFView/Open
herejt.pdfPrůběh obhajoby práce205,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.