Title: Optimalizace těhlice s vybranými navazujícími komponenty vozu Formule SAE
Other Titles: Optimization of the upright with selected downstream components of the Formula SAE car
Authors: Sedláček, František
Advisor: Barták, Jiří
Referee: Souček, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4687
Keywords: těhlice;Formule SAE;optimalizace;návrh;uložení kola;podvozek
Keywords in different language: upright;Formula SAE;optimization;proposal;uložení wheel;chassis
Abstract: Diplomová práce obsahuje optimalizaci těhlice s vybranými navazujícími komponenty vozu Formule SAE. Navazujícími komponenty je myšlen zejména systém uložení a upevnění kola. Ten je navržen zcela nový pro zajištění kompatibility s nově zvoleným typem kol. Optimalizace těhlice je provedena, jak ze strany hmotnostní, tak i funkční s ohledem na dostatečnou pevnost a tuhost konstrukce.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the optimization of the upright with selected components of the Formula SAE car. The selected components are above system of placing and fitting the wheel. This system is designed as new for ensuring compatibility with new chosen type of wheel. The optimization of the upright is designed by weight and function regarding to the sufficient strength and stiffness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sedlacek_Frantisek_S10N0001P.pdfPlný text práce59,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Sedlacek.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Sedlacek.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Sedlacek.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4687

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.