Title: Vřetenový lis s přímým pohonem
Other Titles: Spindle press with direct traction
Authors: Tvaroh, Tomáš
Advisor: Hlaváč, Jan
Referee: Žila, Slavomil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4688
Keywords: Vřetenový lis;přímý pohon;spouštění motoru;rozběh vřetena;konstrukce;MKP
Keywords in different language: Spindle press;direct traction;strats up motor;start of spindle;construction;MKP
Abstract: Diplomová práce obsahuje základní charakteristiku činnosti lisu s přímým a nepřímým pohonem. Popis výhod a nevýhod daných typu pohonů. Základní typy konstrukčních řešení přímého pohonu lisu. Rozbor vhodnosti použití různých typů elektrických motorů. Problémy spojené se spouštěním velkých motorů do elektrické sítě. Po shrnutí nejvýhodnější varianty motoru pro přímý pohon následuje postupný konstrukční návrh dílčích částí lisu. Mezi tyto části patří návrh vřetena a převodovky. Následuje sestavení dynamiky rozběhu a doběhu vřetena lisu. V závěru práce byl vytvořen 3D model lisu pro ověření tuhosti a pevnosti navržené varianty. Práce zkoumá možnost použití přímého pohonu vřetenového lisu se všemi výhodami i nevýhodami.
Abstract in different language: The thesis contains the basic characteristics of the spindle press with direct and indirect drive. Description of the advantages and disadvantages of the type of drives. Basic types of designs direct drive of the spindle press. Analysis of the suitability of various types of electric motors suitable for spindle press. The problems associated with starting large motors to the power circuit. Summarizing the best option for direct drive. The best direct drive is designed into the spindle press frame. The thesis contains part where are designed the main structures of the spindle press ? gearbox, frame and drive unit. Following the assembly dynamics of spindle start and stop the press. Conclusion of thesis is 3D model of the press to check the stiffness and strength of the proposed options. The work explores the possibility of using direct-drive spindle of the press with all the advantages and disadvantages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tvaroh_T.pdfPlný text práce16,63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek vedouciho - Tvaroh.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Posudek oponenta - Tvaroh.pdfPosudek oponenta práce428,09 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tvaroh.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.