Title: Zájezd
Other Titles: The tour
Authors: Novák, Matěj
Advisor: Spurný, Radek
Referee: Raban, Přemysl
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4991
Keywords: zájezd;cestovní smlouva;služby cestovního ruchu
Keywords in different language: tour;travel pagkage;travel contract;tourist services
Abstract: Cílem této diplomové práce je vymezení právního pojmu ?zájezd? . Ne vše co je v praxi nazýváno zájezdem splňuje podmínky právního termínu. Přesné vymezení je potřeba pro ochranu spotřebitele. Snažil jsem se proto analyzovat jednotlivé složky a podmínky zájezdu. A to za pomoci jak monografické literatury, důvodových zpráv k jednotlivým právním pramenům tak judikatury, zejména té Evropského soudního dvora.
Abstract in different language: The objective of this diploma thesis is to define concept of law ?Tour?. Not everything called as a tour meets conditions of habeas corpus. The exact definition is needed to protect consumers. Therefore was my goal to analyse components and conditions of the tour using monographic literature, explanatory reports on authorities and judicatures, especially judicatures of European Court of Justice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zajezd_Matej_Novak.pdfPlný text práce281,79 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Novak.pdfPosudek vedoucího práce659,35 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Novak.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Novak.pdfPrůběh obhajoby práce260,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.