Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠtekr, Jonáš
dc.contributor.refereeKunešová Hana, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-5
dc.date.accessioned2022-11-10T14:46:03Z-
dc.date.available2021-10-25
dc.date.available2022-11-10T14:46:03Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-4-25
dc.identifier89249
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50164-
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního plánu vybraného sportovního univerzitního spolku, kterým je univerzitní hokejový tým Akademici Plzeň. Práce je složena z teoretické a praktické části. V první části práce je zpracován teoretický úvod do marketingové komunikace sportovního spolku a jeho komunikačního plánu. Praktická část obsahuje analýzu dosavadního využívání marketingových komunikačních nástrojů spolku. Na základě teoretického základu a provedené analýzy je vypracován návrh komunikačního plánu s cílem zvýšení návštěvnosti domácích zápasů spolku.cs
dc.format88
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectkomunikační pláncs
dc.subjectsportovní marketingcs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectlední hokejcs
dc.subjectonline marketingcs
dc.subjectsociální médiacs
dc.titleNávrh komunikačního plánu univerzitního sportovního spolkucs
dc.title.alternativeProposal for communication plan of a university sport teamen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe submitted thesis is focused on proposal for communication plan of a chosen university sport team, which is the university hockey team Akademici Plzeň. The thesis is composed of theoretical and practical part. Theoretical part contains introduction to the marketing communication and communication plan of a sports team. It also contains the basic characteristics of the chosen sports team. The practical part contains an analysis of the current use of marketing communication tools, which lays a foundation for communication plan proposal.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedcommunication planen
dc.subject.translatedsports marketingen
dc.subject.translatedcommunication mixen
dc.subject.translatedice hockeyen
dc.subject.translatedonline marketingen
dc.subject.translatedsocial mediaen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stekr_2022.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
stekr-j-v.pdfPosudek vedoucího práce126,63 kBAdobe PDFView/Open
Stekr_Jonas_o.pdfPosudek oponenta práce229,77 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.