Title: Postoj Spojených států amerických k mezinárodnímu právu - Bushův unilateralismus
Other Titles: The United States´ attitude toward international law - Bush´s doctrine of unilateralism
Authors: Keblušek, Andrej
Advisor: Ondřej, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5158
Keywords: USA;výsadní postavení;neokonzervatismus;mezinárodní právo;OSN;unilateralismus;terorismus;Charta OSN;preemptivní sebeobrana;preventivní sebeobrana;válka v Afghánistánu;válka v Iráku
Keywords in different language: USA;priviledged position;neoconservatism;international law;UN;unilateralism;terrorism;Charter of UN;preemptive self-defence;preventive self-defence;war in Afghanistan;war in Iraq
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na zahraniční politiku Spojených států během funkčního období amerického prezidenta George W. Bushe ml. (2000-2008) a jeho administrativy a popisuje postoj této administrativy k mezinárodnímu právu. Velká část této práce se posléze věnuje současné úpravě použití síly v mezinárodních vztazích podle Charty OSN a novému prosazovanému unilaterálnímu, tj. jednostrannému používání síly v mezinárodních vztazích Bushovou administrativou a v konečné fázi posuzuje legitimitu všech vojenských amerických zásahů Spojených států v Afghánistánu (2001) a Iráku (2003).
Abstract in different language: This Thesis si concentrate on a foreign policy of the United States during a term office an american prezinet of the United States George W.Bush junior (2000-2008) and his administratinon and describe their attitude toward international law. The main part of this work is concentrate on a current use a force in international law according to UN Charter and a new unilateralism represented by the Bush administration and at the end recognize a legitimacy of military action of the United States in Afghanistan (2001) and Iraq (2003).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - I - A.pdfPlný text práce729,16 kBAdobe PDFView/Open
Keblusek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Keblusek - oponent.pdfPosudek oponenta práce527,82 kBAdobe PDFView/Open
Keblusek.pdfPrůběh obhajoby práce568,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.