Title: Čidla vlhkosti a detektory sněhu
Other Titles: Humidity Sensors and Snow Detectors
Authors: Smetana, Vojtěch
Advisor: Petránková, Zuzana
Referee: Lahoda, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5166
Keywords: vlhkost;vzduch;vodní pára;rosný bod;senzor
Keywords in different language: humidity;air;water vapor;dew point;sensor
Abstract: Tato práce vznikla za účelem seznámení se s principy měření vlhkosti a detekce sněhu. Dalším bodem je popis konstrukčních řešení jednotlivých senzorů a detektorů. V následujícím textu naleznete rovněž přehled dnes používaných metod a prostředků. Dále se tato práce zabývá samotným návrhem a sestavením čidla vlhkosti pro venkovní použití. Návrh systému byl proveden v systému Formica. Vlastní konstrukční řešení je realizováno deskou plošných spojů, kde základním elementem je vlhkostní čidlo SHT 11 od firmy Sensorion, které komunikuje s mikrokontrolérem typu 89S52.
Abstract in different language: This work was created for the purpose of familiarization with the principles of measurement of humidity and snow detection. Another point is the description of the various designs of sensors and detectors. Below you will also find an overview of methods used today, and resources. Furthermore, this work deals with the actual design and compilation of the humidity sensor for outdoor use. The system design was carried out of Formica. Custom design is realized by PCB, the main element is a humidity sensor SHT 11 from Sensorion company that communicates with microcontroller 89S52 type.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Smetana_Vojtech.pdfPlný text práce627,94 kBAdobe PDFView/Open
040589_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,85 kBAdobe PDFView/Open
040589_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,99 kBAdobe PDFView/Open
040589_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.