Title: Aplikace CDC senzorů v automotivní zabezpečovací technice
Other Titles: CDC sensor application in car alarms
Authors: Kotva, Petr
Advisor: Pavlíček, Vladimír
Referee: Fiřt, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5168
Keywords: CDC snímač
Keywords in different language: CDC sensor
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na kapacitní snímače CDC (capacitance to digital converter) a jejich využití pro zabezpečovaní automobilů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on capacitive sensors CDC (capacitance to digital converter) and thein use for car alarms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce49,07 kBAdobe PDFView/Open
047188_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce249,02 kBAdobe PDFView/Open
047188_oponent.pdfPosudek oponenta práce527,72 kBAdobe PDFView/Open
047188_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce106,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.