Title: Literatura ve výuce francouzského jazyka
Other Titles: Literature in French Language Teaching
Authors: Kutková, Irena
Advisor: Fridrichová, Radka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5184
Keywords: literatura;literární texty;francouzská literatura;frankofonní literatura;písně;koledy;básně;kaligramy;pohádky;říkadla;didaktické metody ve výuce jazyka;role literatury ve výuce francouzštiny;francouzské učebnice
Keywords in different language: literatura;literární texty;francouzská literatura;frankofonní literatura;písně;koledy;básně;kaligramy;pohádky;říkadla;didaktické metody ve výuce jazyka;role literatury ve výuce francouzštiny;francouzské učebnice
Abstract: Práce představuje postavení literárního textu v učebnicích francouzského jazyka, které se používají na základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií v okrese Plzeň - město ve školním roce 2011/2012. Teoretická část definuje literární útvary vhodné pro výuku francouzského jazyka, uvádí postavení literárního textu v různých didaktických metodách a role literatury ve výuce francouzského jazyka. Část průzkumu analyzuje literární texty z uvedených učebnic a výsledky průzkumu třídí podle různých kategorií, kterými jsou například literární útvar, doba vzniku díla a navržené práce s textem.
Abstract in different language: The thesis presents the role of literary text in French textbooks which are used at Pilsen lower secondary schools in 2011-2012. The theoretical part defines divers literary forms suitable for French language teaching. Furthermore, the roles of literary text in the history of language teaching methods and approaches as well as the advantages of the use of literature in French language teaching are outlined. The second part of the thesis includes a survey. Literary texts found in the given textbooks are analysed and categorised according to divers points of view, which are for example form of the literary text, year of publication and activities to be worked on.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Irena_Kutkova.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Kutkova Irena posudek ved..pdfPosudek vedoucího práce112,93 kBAdobe PDFView/Open
Kutkova Irena posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce80,15 kBAdobe PDFView/Open
Kutkova Irena prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce33,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.