Title: Analýza volebních systémů a vlivu volebních výsledků na složení zastupitelstev
Other Titles: Analysis of electoral systems and dependence on the election results of composition on municipal councils
Authors: Běláč, Richard
Advisor: Gangur, Mikuláš
Referee: Potměšil, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5319
Keywords: komunální volby;zastupitelstvo obce;rada obce;D'Hondtova metoda;testování závislosti
Keywords in different language: municipal election;municipal council;D´Hondt method;dependent test
Abstract: Práce je zaměřena na komunální volby v České republice a analyzuje výsledky voleb v jednotlivých lokalitách. Pro lepší přehlednost jsou z každého kraje vybrány 3 obce či města, ve kterých se zkoumá složení rady a následně úspěšnost koalice při schvalování návrhů v zastupitelstvu. Tyto hodnoty se následně porovnávají je hledána nějaká závislost.
Abstract in different language: This work is aimed at municipal elections in Czech Republic and analyzes results of election in different locations. From each region is selected 3 villages or towns, where is tested composition in local town hall and success of the coalition voting on municipal councils meetings. These two values are tested if is possible to describe some dependence.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Belac-Richard.pdfPlný text práce759,4 kBAdobe PDFView/Open
Belac - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce740,36 kBAdobe PDFView/Open
Belac - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce683,27 kBAdobe PDFView/Open
Belac.pdfPrůběh obhajoby práce377,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.